Hiển thị tất cả 9 kết quả

BƠM TRỤC ĐỨNG HYDROO – TÂY BAN NHA CÁNH INOX

Bơm Trục Đứng Chính Hãng – Nhập Khẩu Spain – Chạy Bền -Chiết Khấu Cao- Bơm Nước Sạch- Nước Nước Nóng 110°C Áp Cao Lên Đến 220m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX10-15R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 171 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX10-20R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 228 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX15-12R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 166 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX15-18R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 250 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX3-15R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.4 m³/h
  Cột Áp: 113 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX3-19R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 4.4 m³/h
  Cột Áp: 143 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX5-12R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.5 m³/h
  Cột Áp: 89.5 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX5-14R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.5 m³/h
  Cột Áp: 104 m

Bơm Trục Đứng Ly Tâm HyDroo- Tây Ban Nha

Bơm Trục Đứng HyDroo Mode VX5-23R

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 8.5 m³/h
  Cột Áp: 172 m