Bơm Công Nghiệp Beluno Inox (Chuyên Nước Nóng )

Bơm công nghiệp cánh hở Beluno Inox seri 3M

  Công suất: 1.1-22 kw
  Lưu Lượng: 138-6 m³/h
  Cột Áp: 4-71 m

Bơm Công Nghiệp Beluno Inox (Chuyên Nước Nóng )

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 150M

  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 33-6 m³/h
  Cột Áp: 7-15 m

Bơm Công Nghiệp Beluno Inox (Chuyên Nước Nóng )

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 200M

  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 7-18 m

Bơm Công Nghiệp Beluno Inox (Chuyên Nước Nóng )

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 300

  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 57-6 m³/h
  Cột Áp: 10-21 m

Bơm Công Nghiệp Beluno Inox (Chuyên Nước Nóng )

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 400

  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 57-6 m³/h
  Cột Áp: 14-24 m