Hiển thị 1–12 của 42 kết quả

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DB 100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 11-2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DB 150G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.7 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 13.6-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DBT 100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 11-2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DBT 150

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.7 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 13.6-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 1000

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 55.1-19.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 160

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 18.9-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 23-4.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 310

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 26.4-5.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 410

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 33.8-5.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 560

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 38.7-6.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 750

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 47.6-13.1 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DG 100/2 G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 10.4-5.7 m