Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 6SA45/4– 7.5kW

  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 56 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 6SA45/6– 11kW

  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 84 m