Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 0.24 m³/h
  Cột Áp: 50 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 0.1 m³/h
  Cột Áp: 40 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 0.13 m³/h
  Cột Áp: 40 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.028 kw
  Lưu Lượng: 0.01 m³/h
  Cột Áp: 30 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.028 kw
  Lưu Lượng: 0.015 m³/h
  Cột Áp: 20 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.028 kw
  Lưu Lượng: 0.02 m³/h
  Cột Áp: 10 m