Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 48 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 67 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 87 m