Bơm Nước Thải Bơm Tõm Peroni – Chuyên Tiểu Cảnh , Dân Dụng

Công suất nhỏ giá cả ưu đãi phù hợp sử dụng hộ gia đình , bơm nước hồ cá , tiểu cảnh ,…

  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 6 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 4.5 m³/h
  Cột Áp: 6 m
  Công suất: 0.4 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 8 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 11 m³/h
  Cột Áp: 8.5 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 12.5 m³/h
  Cột Áp: 8.5 m