Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 70 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 3SSm3/31 – 1.1kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 130 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 3SSm4/28 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 120 m