Hiển thị tất cả 5 kết quả

bơm trục đứng lưu lượng 1 tầng cánh Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 100VR-160/11 11kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 121.6 m³/h
  Cột Áp: 32 m

bơm trục đứng lưu lượng 1 tầng cánh Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 65VR-160/4.0 4.0kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 32.5 m³/h
  Cột Áp: 34.4 m

bơm trục đứng lưu lượng 1 tầng cánh Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-125/5.5 5.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 65 m³/h
  Cột Áp: 22 m

bơm trục đứng lưu lượng 1 tầng cánh Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/11 11kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 121.6 m³/h
  Cột Áp: 32 m

bơm trục đứng lưu lượng 1 tầng cánh Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/7.5 7.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 65 m³/h
  Cột Áp: 35 m