Slider may bom
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 0.09 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 0.7 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.4 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Lưu Lượng: 84 m³/h
  Cột Áp: 50 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 60-210 m³/h
  Cột Áp: 38.5-23.5 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 194 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 123 m
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 170 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 60-180 m³/h
  Cột Áp: 27-16 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 71 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 29.1-8.9 m
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 17 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 69 m
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 166 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 53.5-29 m
  Công suất: 37 kw
  Lưu Lượng: 60-210 m³/h
  Cột Áp: 70.9-38.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 23-4.5 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 1.85 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 7-18 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 66 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 227 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
Máy bơm nước 2m3/h, 5m3/h, 10m3/h, 50m3/h thả chìm.

Máy bơm nước 2m3/h, 5m3/h, 10m3/h, 50m3/h. Công ty Phương Thành Phát cung cấp, máy bơm...

Máy thổi khí đầy đủ mẫu mã – Chiết khấu 20%

Miễn phí giao hàng – Bảo hành tận nơi (*Áp dụng khu vực Hà Nội...

Cấu tạo chung của một máy bơm chìm giếng khoan

Cấu tạo chung của một máy bơm chìm giếng khoan Máy bơm chìm giếng khoan là...

Bơm Chìm , Bơm Tõm Đài Loan Đủ Loại , Chiết Khấu 20%

Bơm chìm nước thải hay còn gọi là bơm nước thải thả chìm, bơm tõm, bơm hố móng, bơm hút...

5
1 1
6
2 1
7
4