Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 10.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25.5 m³/h
  Cột Áp: 12.3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25.5 m³/h
  Cột Áp: 13 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 8.9 m