Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP110-1 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-4 22Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-5 30Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 30 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 110 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-3 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 90 m³/h
  Cột Áp: 59 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-4 15Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 90 m³/h
  Cột Áp: 79 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-1 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 21 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-4 18.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 82 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-5 22Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 102 m