Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 35-25 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 42-28 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 12-42 m³/h
  Cột Áp: 38-25 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 12-42 m³/h
  Cột Áp: 45.5-31 m