Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-10 3.0Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 68 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-13 4.0Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-18 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 122 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-25 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 170 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP3-12 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 4 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP5-12 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-10 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 63 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-12 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 76 m