Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sản phẩm là mẫu mới nhất cuối năm 2022 đầu năm 2023 với công nghệ chế tạo hiện đại hơn . máy chạy êm và bền bỉ hơn .

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG100G/DGT100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25 m³/h
  Cột Áp: 13 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG80G/DGT80

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 23 m³/h
  Cột Áp: 11 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 18.5 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH80G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 17 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX100G/DXT100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX80G/DXT80

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m