Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHL164 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 36.6-52.2 m³/h
  Cột Áp: 6-10 m

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHL3 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 52.2-67.2 m³/h
  Cột Áp: 6-10 m

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHL6 3.7Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 45.6-53.4 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHS17 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 67.2-120 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHS20 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 75-210 m³/h
  Cột Áp: 6-16 m

Bơm Chìm Trục Ngang- Bơm Đài Phun Nước

Bơm đài phun nước Lubi Model: LHS61 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 14.4-34.8 m³/h
  Cột Áp: 10-16 m