Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 137 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 79 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 128 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 98 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 66 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 109 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 55 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 63 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m