Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR40 1.5Kw

  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 55.2-42.6 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 2.2Kw

  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 139-122 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 3Kw

  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 120-112 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 3Kw

  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 194-175 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 4Kw

  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 170-155 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m