Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX M100A

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6-30 m³/h
  Cột Áp: 7.9-1.9 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX M150A

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-2.1 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A 150

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-21 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A 200

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 12.5-1.6 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 30-6 m³/h
  Cột Áp: 7.9-1.6 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 300

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 15.7-3.6 m