BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN – BƠM HỎA TIỄN 

Bơm Chìm Giếng Khoan – Bơm Hỏa Tiễn Chính Hãng – Nhập Khẩu TaiWan – Italy – USA Chạy Bền – Chiết Khấu Cao – Công Suất, Mẫu mã Đa Dạng

 • Khuyến Mãi Cực Hot : Giảm 8 % khi đặt hàng Online
 • Bảo Hành 12 tháng . Vận Chuyển Toàn Quốc
 • Với đội ngũ tư vấn viên có kinh nghiệm 10 năm – đảm bảo quý khách sẽ chọn được sản phẩm ưng ý .Liên hệ hotline: 0379708705 -Mr.Phương

BƠM HOẢ TIỄN

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 124 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 124 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 55 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 63 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 87 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 58 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 79 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 128 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 98 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 66 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 109 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 137 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Hỏa Tiễn Đài Loan ShowFou 2.5 Inch

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 2.5SSm1.5/24 – 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 68 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 49 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 2SSm0.7/38

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 54 m

Bơm Hỏa Tiễn Đài Loan ShowFou 2 Inch

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 2SSm0.7/32

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 43 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 62 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 83 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 110 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 151 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 69 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 126 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 177 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 227 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 64 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 87 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 116 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 162 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 209 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 79 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 109 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 139 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 170 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 218 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 98 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 123 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 159 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 196 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 67 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 111 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-13 4.0Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-10 3.0Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 68 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-12 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-10 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 63 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP5-12 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP3-12 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 4 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-18 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 122 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-8 15Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 112 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-6 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 84 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-7 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 95 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 68 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-7 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 82 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-4 15Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 90 m³/h
  Cột Áp: 79 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-3 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 90 m³/h
  Cột Áp: 59 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-1 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 21 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-4 18.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 82 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-5 22Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 102 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP110-1 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-4 22Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 8 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-5 30Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 30 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 110 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 66 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 5 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-8 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 5 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-6 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 66 m

Bơm Sumoto 4 inch Cánh Inox 304

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-25 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 170 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 139 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 6SA45/6– 11kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 84 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 6SA45/4– 7.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 56 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SAM8/12–1.5 kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 76 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SAM6/11 – 1.1kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 77 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SAM4/24 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 174 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA8/23 – 3.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 145 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA8/17 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 107 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA6/20 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 140 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA6/15 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 105 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA4/18 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 131 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/25 – 7.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 148 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/20–5.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 118 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/16 – 4.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 95 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/12–3.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 71 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA12/26 – 5.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 159 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA12/20 – 4.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 123 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA10/13 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 13.8 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 3SSm4/28 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 120 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 3SSm3/31 – 1.1kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 130 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 70 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 97 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 64 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 96 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 55 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 151 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 83 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 79 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 87 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 139 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 111 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 67 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 170 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 79 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 148 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 117 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 83 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 82 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 87 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 67 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 48 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2 m³/h
  Cột Áp: 49 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 2 m³/h
  Cột Áp: 42 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 45 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 186 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 37 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 139 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 30 kw
  Lưu Lượng: 96 m³/h
  Cột Áp: 178 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 164 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 194 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 148 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 148 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 74 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 120 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 72 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 165 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 57 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 150 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 101 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 60 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 56 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 88 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 109 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 78 m
Hiện tại, công ty TNHH TM & CN Phương Thành Phát đang cung cấp rất nhiều loại bơm hỏa tiễn từ các loại bơm giá rẻ 2 inch thả vừa giếng khoan ống 60 mm, bơm 2,5 inch thả vừa giếng khoan ống 75 mm, bơm 3 inch thả vừa giếng khoan ống 90 hay loại 4 inch, 6 inch. Có đầy đủ các loại bơm hỏa tiễn công suất từ 0.25KW cho đến loại công suất lớn mà khách hàng thường hỏi chủ yếu các loại công suất 1hp, 2hp, 3hp... Các loại bơm giếng khoan mà chúng tôi cung cấp có thể hút sâu ở các giếng khoan từ 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 100m,200m... Với các loại bơm chìm giếng khoan Ý, Đài Loan chất lượng cao, chúng tôi cung cấp các loại bơm từ 4 inch thả vừa ống 110 mm trở lên với công suất từ 1 ngựa đến các loại công suất cực lớn đến trên 100 ngựa. Dưới đây là một số hình ảnh trong kho hàng cũng như hàng nhập khẩu từ Công ty Bơm Phương Thành Phát
Liên tục là những sản phẩm bơm giếng được cong ty Phương Thành Phát nhập về cung cấp cho khách
1 conterner bơm giếng khoan mới được nhập về
Bơm giếng khoan Franklin sản xuất USA công suất đủ loại hàng có sẵn

Đôi nét cơ bản về bơm chìm giếng khoan

Bơm chìm giếng khoan ( còn gọi là bơm hỏa tiễn ). Bơm được thiết kế theo hình trụ đứng để có thể thả vừa vào các giếng khoan sâu trong lòng đất. Với các loại máy bơm nước giếng khoan hiện nay thì chúng đều được trang bị chuẩn cách điện chống bụi bẩn tốt giúp bơm có thể hoạt động tốt dưới nước mà không lo chập cháy hay rò điện

Cấu tạo – Nguyên lý hoạt động

Bơm được thiết kế gồm có 2 phần chính là guồng bơm và động cơ. Trước khi sử dụng, ta cần lắp đặt chúng thành 1 khối chắc chắn để động cơ có tác dụng làm quay trục tại guồng bơm làm cánh bơm quay tạo guồng hoạt động cho bơm có thể đưa nước lên trên cao. Lưu lượng nước bơm được có nhiều hay không còn phụ thuộc vào số cánh bơm được lắp đặt trên guồng bơm ( động cơ có công suất như nhau ) Số cánh càng nhiều thì bơm càng đẩy được cao nhưng lưu lượng nước bơm được lại càng ít và ngược lại. Khi bơm được cấp 1 nguồn điện phù hợp thì máy bơm chìm sẽ hoạt động làm quay trục động cơ của guồng bơm, từ đó tác động lực làm các cánh quạt bơm quay theo và đưa nước được lên qua ống xả đã được kế nối từ trước. Nước đi lên thông qua các đường ống nước.

Các loại máy bơm giếng khoan thường được tin dùng hiện nay

Trên thị trường hiện nay bơm chìm sử dụng cho giếng khoan được cung cấp bởi rất nhiều hãng sản xuất khác nhau như Franklin, Coverco, Sumoto, Peroni, Macha, Pentax, đến từ Ý, Mỹ hay Trung Quốc, … với chất lượng khác nhau. Ngoài ra, các loại bơm giếng khoan còn có công suất khác nhau từ những loại nhỏ nhất như bơm chìm giếng khoan 2 inch cho đến các loại bơm công nghiệp công suất lớn. Mà hiện nay, người tiêu dùng thường tìm những từ khóa phổ biến để tìm bơm giếng khoan như: máy bơm hỏa tiễn 1Hp, 2Hp, 3Hp, …

Ứng dụng của bơm chìm giếng khoan, máy bơm hỏa tiễn:

 • Bơm cấp thoát nước cho các nhà cao tầng, hầm mỏ
 • Sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp
 • Lấp chất lòng đầy hồ chứa hoặc bề chứa
 • Ứng dụng trong trang trại
 • Khử nước mỏ
 • Khai thác nước ngầm để làm nước sạch
 • Thương mại
 • Dân dụng
 • Thủy lợi
 • Xử lý nước