Slider may bom
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
  Công suất: 9.5 kw
  Lưu Lượng: 1000 m³/h
  Cột Áp: 7 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 83 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 5.5 m³/h
  Cột Áp: 13 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 30.6-14.8 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 360 m³/h
  Cột Áp: 32 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 55 m
  Công suất: 37 kw
  Lưu Lượng: 60-210 m³/h
  Cột Áp: 70.9-38.5 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 54.6-15 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 5.4 m³/h
  Cột Áp: 65 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 0.023 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 76 m³/h
  Cột Áp: 29 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 290 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 121.6 m³/h
  Cột Áp: 32 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 47.6-13.1 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2.0 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 9.6 m³/h
  Cột Áp: 177 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 118 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 12-42 m³/h
  Cột Áp: 38-25 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 148 m
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 11-2 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 53-36 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
Cung cấp các sản phẩm máy bơm nước điện chìm giá rẻ, toàn quốc.

I. Máy bơm nước điện chìm có đặc trưng gì ? Hiện nay trên thị...

Bơm chìm giếng khoan những ưu điểm vượt trội bạn đã biết

Máy bơm chìm giếng khoan và sự cần thiết của nó ngày nay Khi mà...

Hướng dẫn mua bơm chìm nước thải phù hợp với nhu cầu

Cách Chọn Mua Bơm Chìm Nước Thải Hiện nay, một trong những mối quan tâm...

Những thương hiệu bơm chìm nước thải tốt nhất hiện nay

Sơ Lược Bơm Chìm Nước Thải Hiện nay đang là xã hội của thời đại...

5
1 1
6
2 1
7
4