Slider may bom
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11.5 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 38.7-6.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 30 m³/h
  Cột Áp: 14 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 0.1 m³/h
  Cột Áp: 40 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 0.031 m³/h
  Cột Áp: 80 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 174 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 0.32 m³/h
  Cột Áp: 50 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 57 m
-7%
  Công suất: 0.138 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 4 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 67 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 86-57 m
  Công suất: 0.028 kw
  Lưu Lượng: 0.01 m³/h
  Cột Áp: 30 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 107 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
Máy Bơm Nước Nhập Khẩu Ý, giá rẻ chính hãng Số 1 Việt Nam

Độ bao phủ của máy bơm nước nhập khẩu Ý trên thị trường Máy bơm...

Cung cấp các dòng máy bơm đài phun nước nhập khẩu bền bỉ

Máy bơm đài phun nước Máy bơm phun nước dùng để bơm cấp nước cho các...

Bơm chìm giếng khoan những ưu điểm vượt trội bạn đã biết

Máy bơm chìm giếng khoan và sự cần thiết của nó ngày nay Khi mà...

Tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của 1 máy bơm

Thông Số Kỹ thuật của 1 Máy Bơm Nước Thông số kỹ thuật của một...

5
1 1
6
2 1
7
4