Slider may bom
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1.2 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 165 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 4.5 m³/h
  Cột Áp: 6 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 49 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 1.85 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 4.4 m³/h
  Cột Áp: 143 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 166 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 23.7-15.8 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 6 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 60-210 m³/h
  Cột Áp: 32.6-16.7 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 194 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 166 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 171 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 67 m
  Lưu Lượng: 67.2-120 m³/h
  Cột Áp: 8-20 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 1.85 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-2.1 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 20 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 139 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 120-112 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.5 m³/h
  Cột Áp: 104 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
Đường kính họng xả bơm tương ứng với các loại cút nối nào

Rất nhiều bạn đã hỏi mình không biết đường kính họng xả bơm 27 thì...

Máy thổi khí đầy đủ mẫu mã – Chiết khấu 20%

Miễn phí giao hàng – Bảo hành tận nơi (*Áp dụng khu vực Hà Nội...

Bơm tõm 220V nhập khẩu chính hãng – Chiết khấu cao

Máy bơm tõm 220V là gì ? Máy bơm tõm 220V là dòng máy bơm...

Bơm chìm Veratti – Năng suất cao và hiệu quả cho hệ thống cấp nước

Bơm chìm Veratti – Năng suất cao và hiệu quả cho hệ thống cấp nước...

5
1 1
6
2 1
7
4