Hiển thị tất cả 9 kết quả

-15%
550.000
  Công suất: 0.035 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 5.5 m
-13%
650.000
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 5.1 m³/h
  Cột Áp: 7 m
-17%
480.000
  Công suất: 0.035 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 3 m
-29%
500.000
  Công suất: 0.045 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 3 m
-22%
750.000
  Công suất: 0.08 kw
  Lưu Lượng: 4.2 m³/h
  Cột Áp: 3.5 m
-15%
1.020.000
  Công suất: 0.105 kw
  Lưu Lượng: 5.1 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-12%
1.100.000
  Công suất: 0.12 kw
  Lưu Lượng: 5.4 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-7%
1.250.000
  Công suất: 0.138 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-4%
1.440.000
  Công suất: 0.185 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m