Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 66 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-7 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 82 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 68 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-7 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 95 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-6 11Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 84 m

Bơm Chìm Giếng Khoan Sumoto 6 Inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-8 15Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 112 m