Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA10/13 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 13.8 m³/h
  Cột Áp: 88 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA12/20 – 4.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 123 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA12/26 – 5.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 159 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/12–3.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 71 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/16 – 4.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 95 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/20–5.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 118 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA16/25 – 7.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 148 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA4/18 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 131 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA6/15 – 1.5kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 105 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA6/20 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 140 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA8/17 – 2.2kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 107 m

Bơm Hoả Tiễn Đài Loan ShowFou

Bơm chìm giếng khoan ShowFou Model 4SA8/23 – 3.0kW

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 145 m