Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.4 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m