Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 47 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 47 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 53 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 56 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 56 m

Bơm trục ngang đầu INOX

Máy bơm trục ngang đầu inox MHI-405E

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 57 m

Bơm trục ngang đầu INOX

Máy bơm trục ngang đầu inox MHI-405Q

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 57 m

Bơm trục ngang đầu INOX

Máy bơm trục ngang đầu inox MHI-804E

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 49 m

Bơm trục ngang đầu INOX

Máy bơm trục ngang đầu inox MHI-804Q

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 49 m
2.550.000
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 46 m
2.750.000
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 57 m