Máy thổi khí đầy đủ mẫu mã – Chiết khấu 20%

Máy Thổi Khí

 

-13%
650.000
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 5.1 m³/h
  Cột Áp: 7 m
-15%
550.000
  Công suất: 0.035 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 5.5 m
-4%
1.440.000
  Công suất: 0.185 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
-22%
750.000
  Công suất: 0.08 kw
  Lưu Lượng: 4.2 m³/h
  Cột Áp: 3.5 m
-7%
1.250.000
  Công suất: 0.138 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-12%
1.100.000
  Công suất: 0.12 kw
  Lưu Lượng: 5.4 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-15%
1.020.000
  Công suất: 0.105 kw
  Lưu Lượng: 5.1 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-29%
500.000
  Công suất: 0.045 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 3 m
-17%
480.000
  Công suất: 0.035 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-550 – 550W

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-370 – 370W

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-250 – 250W

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-200 – 200W

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 29 m³/h
  Cột Áp: 1.1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2 m

Máy Sục Khí Root Đài Loan

Máy thổi khí Showfow RL100 Đài Loan

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5-15 kw
  Lưu Lượng: 469-626 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m

Máy Sục Khí Root Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL80 Đài Loan

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4-11 kw
  Lưu Lượng: 284-392 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m

Máy Sục Khí Root Đài Loan

Máy thổi khí ShowFou model RL65

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2-5.5 kw
  Lưu Lượng: 182-240 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m

Máy Sục Khí Root Đài Loan

Máy thổi khí Roots ShowFou RL50

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5-3 kw
  Lưu Lượng: 104-163 m³/h
  Cột Áp: 1-8 m

Bơm Sục Khí Phun Mưa

Bơm sục khí Veratti FP-2.2

2.300.000
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Bơm Sục Khí Phun Mưa

Bơm sục khí Veratti FP-1.5

2.200.000
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Bơm Sục Khí Phun Mưa

Bơm Sục Khí Veratti FP-1.1

1.900.000
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 5 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 4Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 170-155 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 3Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 194-175 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 3Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 120-112 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 139-122 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m

Đầu Thổi Khí Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR40 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 55.2-42.6 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.4 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 4.3 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 9.5 kw
  Lưu Lượng: 1000 m³/h
  Cột Áp: 7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.09 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 0.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2.0 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1.2 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 29 m³/h
  Cột Áp: 1.1 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m

Máy thổi khí con sò Veratti loại 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti GB-1100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m

 

 

 

 • Miễn phí giao hàng – Bảo hành tận nơi (*Áp dụng khu vực Hà Nội – Tp HCM)

Máy thổi khí là gì

gb 1100

Máy thổi khí là loại máy giúp tạo ra một nguồn khí lớn. Thổi trực tiếp vào nước. Chuyên dùng ứng dụng cho các lĩnh vực thuỷ hải sản, xử lý nước thải. Bơm oxy tạo bọt khí cho các hồ nuôi tôm, nuôi cá, vi sinh vật…

Đối với những mục đích bơm hút khí. Cung cấp khí oxy cho các hệ thống xử lý nước thải, ao nuôi trồng thủy hải sản hoặc sấy khô sản phẩm trong nhà máy nhuộm, dệt,…  Máy thổi khí chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Chuyên dụng là thế nhưng vẫn còn khá nhiều bộ phận khách hàng chưa biết rõ về dòng bơm thổi khí cũng như cách sử dụng, công năng, tính ứng dụng thực tế vốn có của máy.

Ở thị trường Việt Nam, khách hàng dễ dàng tìm thấy một chiếc máy thổi khí phù hợp với mục đích cũng như khả năng kinh tế tại công ty Phương Thành Phát. Hiện công ty là nhà phân phối các thương hiệu máy thổi khí lớn nhỏ từ Châu Âu cho đến Châu Á.

Ứng dụng của máy thổi khí

Máy thổi khí là thiết bị lắp trên cạn. là thiết bị phù hợp với một nền nông nghiệp đang phát triển. Máy thổi khí được biết đến với các ứng dụng sau:

 • Ứng dụng trong việc nuôi trồng thuỷ sản, cá, tôm…
 • Thổi khí dùng để nuôi các vi sinh vật có lợi
 • Ứng dụng trong việc xử lý nước thải. Thổi khí trộn chất thải. Hỗ trợ cho vi sinh vật phân huỷ chất thải
 • Máy thổi khí mini ứng dụng cung cấp oxi cho hồ cá nhỏ. Nuôi trồng tiểu cảnh
 • Máy thổi khí được ứng dụng trong các nhà máy xi măng. Ở các hệ thống băng tải, thông khí
 • Ứng dụng xử lý chân không. Công nghiệp mạ điện

Có bao nhiêu loại máy thổi khí

Máy thổi khí hiện có 3 loại, loại con sò, loại cánh quạt 3 lá, kiểu xoắn ốc. Tùy vào mục đích bơm mà khách hàng có sự chọn lựa kiểu máy thổi khí sao cho phù hợp. Tại Việt Nam, thông dụng và được sử dụng nhiều nhất vẫn là dòng máy thổi khí con sò và máy thổi khí cánh quạt 3 lá.

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò hiện có các thương hiệu sản xuất như ShowFou, Hong Helong, Dargang, Veratti, Emore Horn. Tất cả thương hiệu này đều được nhập khẩu trực tiếp nên giấy tờ chứng nhận chất lượng luôn đầy đủ. Hơn nữa, mức giá cả vẫn nằm ở tầm trung cho nên khá phù hợp với nhu cầu, khả năng sử dụng của khách hàng Việt. Máy thổi khí bao gồm khá nhiều bộ phận chi tiết nhỏ, quan trọng nhất vẫn là motor và đầu thổi khí. Đầu thổi khí chứa cánh quạt làm nhiệm vụ hút và thổi khí ra bên ngoài. Hơn nữa, phần đổi thổi khí thiết kế kiểu rời, giúp khách hàng dễ di chuyển, lắp đặt cũng như bảo trì, bảo hành một cách nhanh chóng, thuận tiện. Motor kéo có khá nhiều mức công suất, tùy vào diện tích hồ mà sẽ có dòng bơm tương ứng.

Máy thổi khí cánh quạt

Máy thổi khí cánh quạt hiện có các thương hiệu lớn như Tsurumi, ShowFou, LongtechHeywel, Trundean,… Về cấu tạo, máy cũng bao gồm đầu hút khí, đầu thổi khí, motor, van an toàn. 2 bộ phận chính là đầu thổi khí và motor lắp ráp rời rạc nhau, do đó việc thay thế linh kiện, phụ kiện đi kèm trở nên đơn giản và an toàn hơn cho người sử dụng. Máy thổi khí cánh quạt có loại được bán kèm motor nhưng cũng có loại không bao gồm motor, cho nên khách hàng cần chia sẻ những nhu cầu, múc đích bơm của mình để nhân viên kinh doanh chọn lựa dòng máy thổi khí chính xác nhất.

Hướng dẫn chọn máy thổi khí theo đúng nhu cầu

Hiện nay trên thị trường có vô số loại máy thổi khí khác nhau. Và chúng khiến bạn hoa mắt, bạn không biết phải chọn chiếc máy nào phù hợp với cơ sở chăn nuôi của mình?

Lời khuyên tốt nhất cho bạn: hãy tìm kiếm một chiếc máy thổi khí hội tụ đầy đủ các yếu tố chúng cần có. Sau đó mới xét đến những yêu cầu thiết yếu phù hợp với nhu cầu của bạn.

Một chiếc máy thổi khí tiêu chuẩn bạn cần có phải hội tụ đầy đủ  các yếu tố như sau:

 • Là một chiếc máy thổi khí, có khả năng thổi khí nhanh chóng và an toàn.
 • Máy thiết kế nhỏ gọn, đúng chuẩn như của các loại máy thổi khí.
 • Máy được thiết kế đặc biệt theo luồng không khí, giúp điều chỉnh và cung cấp dòng nước chảy ổn định.
 • Tự động cân bằng, giảm thiểu rung động.
 • Sử dụng bôi trơn bằng rầu nhớt, duy trì bôi trơn tốt hơn.
 • Máy hoạt động êm, không rung lắc.
 • Hiệu suất hoạt động cao, tiết kiệm điện…

Đặc biệt, loại máy này phải hoạt động tốt trong các lĩnh vực như: xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, thổi khô… hay ứng dụng tốt trong các lĩnh vực khác như: sản xuất giấy, dệt nhuộm, sản xuất in ấn bao bì…

2

Những tiêu chuẩn khi chọn máy thổi khí

Sau khi đã chọn được chiếc máy có đầy đủ các yếu tố cơ bạn trên: bạn hãy chọn đến những tiêu chuẩn khác. Tiêu chuẩn phù hợp với công việc của mình.

 • Bạn cần máy thổi khí phục vụ cho công việc nuôi thủy sản của mình. Máy phải hoạt động với công suất bao nhiêu thì tốt, có tiết kiệm điện hay không. Lượng khí thải ra cần phải phù hợp để cho vật nuôi không bị ngợp…
 • Bạn cần máy thổi khí để thổi khô: công suất thổi khí là bao nhiêu, lượng khí thổi ra cần phải  đều như thế nào, mạnh bao nhiêu để sản phẩm được khô đều mà không bị ảnh hưởng…
 • Nếu bạn cần máy thổi khí phục vụ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất như: dệt may, in ấn… thì phải cần phải chú ý đến hiệu xuất độ bền và tiết kiệm điện…

RB 1515

Địa chỉ mua máy thổi khí chính hãng

Qúy khách hàng có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về máy thổi khí hoặc cần được tư vấn để chọn lựa một chiếc máy thổi khí cho mình, vui lòng liên hệ với hotline trên Wedside Maythoikhi.online hoặc MaybomEU.net. Công ty với hơn 100 website trực tuyến cùng hệ thống showroom, chi nhánh, đại lý lớn nhỏ trên cả nước, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho từng vị khách hàng khi đến với công ty.

Lợi ích khi chọn mua máy thổi khí tại Maythoikhi.online

Sau khi đã chọn được chiếc máy có tiêu chuẩn phù hợp việc cuối cùng bạn cần làm là tìm đến một nơi cung cấp máy thổi khí uy tín. Để sở hữu một sản phẩm chất lượng.

Có rất nhiều thương hiệu cung cấp uy tín bạn có thể lựa chọn. Và Phương Thành Phát là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất.

Phương Thành Phát chuyên cung cấp các sản phẩm máy thổi khí chất lượng. Sản phẩm được lấy chính hãng từ các công ty sản xuất nổi tiếng như: Longtech, Con sò ShowFou, Veratti

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, và giao hàng miễn phí các quận nội thành.

Ngay khi có nhu cầu, liên hệ ngay với maythoikhi.online để có được sản phẩm tốt nhất.

may thoi khi con so veratti loai 250 750 510x611 1

Xem Thêm : Cách lắp dặt máy thổi khí con sò sục oxi nuôi thủy hải sản