Bơm Chìm , Bơm Tõm Đài Loan Đủ Loại , Chiết Khấu 20%

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ĐÀI LOAN

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 4.5 m³/h
  Cột Áp: 6 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 4.5 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti model SVm60-7-2.2F

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 7 m

Bơm Chìm Cắt Rác Đài Loan

Bơm chìm có cánh cắt rác Model 50WC15-55-5.5

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 70 m³/h
  Cột Áp: 68 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 1000

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 54.6-15 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 47.8-11 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 38.6-27.6 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 400

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 33.5-21.6 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 300

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 26.1-18.2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 200

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 22.1-13.4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 150

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 19.4-9.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 1000

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 55.1-19.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 750

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 47.6-13.1 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 560

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 38.7-6.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 410

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 33.8-5.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 310

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 26.4-5.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 23-4.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 160

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 18.9-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 144 m³/h
  Cột Áp: 34.9-2.1 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 180 m³/h
  Cột Áp: 17-2.6 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 560

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 29.1-8.9 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 96 m³/h
  Cột Áp: 14-4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 410

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 26-8.3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 19.9-5.2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DBT 150

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.7 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 13.6-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DBT 100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 11-2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DB 150G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.7 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 13.6-3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DB 100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 11-2 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DP 100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.05 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 4.5-13.3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DP 80G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 4-10.3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DP 60G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.4 kw
  Lưu Lượng: 7.2 m³/h
  Cột Áp: 2.6-8.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DP 40G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 2.5-6.1 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 5.2-18.4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DMT 160

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 15.3-3.8 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DHT 100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.37 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 19.4-4.4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DGT 100/2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 10.4-5.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DHT 80

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.98 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 15.7-4.3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DGT 80/2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.05 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 8.3-3.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DH 100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.37 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 19.4-4.4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DH 80G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.98 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 15.7-4.3 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DG 100/2 G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 10.4-5.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DG 80/2 G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.05 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 8.3-3.7 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DXT 100/2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.8-3.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DX 100/2G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.35 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.8-3.5 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DXT 80/2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.05 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 7.4 m

Bơm Chìm Nước Thải PenTax

Bơm chìm nước thải Pentax DX80/2G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.05 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 7.4 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH80G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 17 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX100G/DXT100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX80G/DXT80

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG100G/DGT100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25 m³/h
  Cột Áp: 13 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG80G/DGT80

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 23 m³/h
  Cột Áp: 11 m

Bơm Chìm nước thải Veratti Mẫu Mới Nhất 2023

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH100G

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 18.5 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV65-25-3.7

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 65 m³/h
  Cột Áp: 25 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV60-20-3

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 20 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti model SVM55-17-2.2F / SV55-17-2.2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 55 m³/h
  Cột Áp: 17 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model SVM20-12-0.55F/ SV20-12-0.55

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải veratti SV 20-15-0.75

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model SVM25-15-1.1F/ SV25-15-1.1

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model SVM35-15-1.5F/ SV35-15-1.5

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 35 m³/h
  Cột Áp: 15 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 150 kw
  Lưu Lượng: 400 m³/h
  Cột Áp: 44 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 360 m³/h
  Cột Áp: 44 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti model: VRm2200F

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 47 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 300

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 15.7-3.6 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A 200

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 42-6 m³/h
  Cột Áp: 12.5-1.6 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A 150

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-21 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX/A100

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 30-6 m³/h
  Cột Áp: 7.9-1.6 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX M150A

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-2.1 m

Bơm Chìm Nước Thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX M100A

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6-30 m³/h
  Cột Áp: 7.9-1.9 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti VRm370 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti VR370 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti 25VR-370 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 8 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti 25Vrm-370 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 8 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm6-18-0.55F 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 18 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm6-15-0.37F 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm10-28-1.5 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 28 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 360 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 180 m³/h
  Cột Áp: 44 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm250F 0.25Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti model HS3.75F 0.75Kw Bơm bùn

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 18 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Inox Model VS-2.2F 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 15.5 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Inox Model VS-1.5 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 30 m³/h
  Cột Áp: 14 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Inox Model VS-1.1 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12.5 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Inox Model VS-0.75 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m

Bơm Chìm Nước Thải Veratti (Đa Dạng Mẫu Mã)

Bơm chìm nước thải Veratti Inox Model VS-0.55 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm10-8-0.37F 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 8 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm9-8-0.25F 0.25Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 8 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm6-22-0.75F 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm6-25-1.1F 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 25 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SFm15-32-2.2F 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 30 m³/h
  Cột Áp: 37 m

Bơm chìm nước thải Showfou Đài Loan

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SF60-20-3 3Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 20 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ67.5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 123 m³/h
  Cột Áp: 31 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 158 m³/h
  Cột Áp: 41 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ611 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 146 m³/h
  Cột Áp: 32 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ47.5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 80 m³/h
  Cột Áp: 40 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 102 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 85 m³/h
  Cột Áp: 56 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 84 m³/h
  Cột Áp: 50 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ35.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ33.7 3.7Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 52 m³/h
  Cột Áp: 29 m

Bơm chìm nước thải

Bơm hố móng KTZ32.2 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 14 m

Bơm Chìm Nước

Máy bơm chìm nước thải hay còn được gọi là Máy bơm tõm được ta hiểu theo 1 cách đơn giản là loại bơm có thể thả ngập trong nước và bơm nước bẩn, nước thải, chống chịu được môi trường ăn mòn cao trong nước thải. Với các loại bơm chìm này, động cơ bơm được ngăn chặn việc tiếp xúc với nước bằng một khoang dầu kín nước hoàn toàn kèm theo đó, mỗi động cơ bơm của chúng tôi đều được trang bị rơ le nhiệt bảo vệ giúp bơm an toàn nhất trong mọi tình huống như quá tải, điện yếu, … giúp tăng tối đa độ bền của bơm.

Ưu điểm

Bơm có khá nhiều chức năng khác nhau, dễ dàng sử dụng và được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Được thiết kế để có thể bơm được các loại nước bẩn nên chúng được thiết kế với vật liệu tốt đảm bảo được độ bền cao, một số loại bơm được thiết kế riêng biệt để bơm được nước nóng lên đến dưới 90 độ C

Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng để được ở những vị trí khác nhau. Bơm được thiết kế để có thể bơm với lưu lượng nước lớn.

Trang bị kèm theo bơm là hệ thống khớp nồi nhanh từ DN 40 đến DN 150 đảm bảo giúp tối ưu hóa trong quá trình sử dụng tốt nhất.

Một số dòng máy bơm nước thải có khả năng tự điều chỉnh công suất để phù hợp khi sử dụng.

Bơm được tích hợp thiết bị bảo vệ động cơ với bộ phận cảm biến linh hoạt.

Bơm chìm nước thải hay còn gọi là bơm nước thải thả chìmbơm tõmbơm hố móngbơm hút bùn …. là loại máy bơm thả chìm dưới nước, được ứng dụng để bơm nước thải công nghiệpbơm nước thải sinh hoạt tại các nhà máy xử lý nước thải, bơm nước hố móng các công trình xây dựng, bơm nước tháo khô mỏ lộ thiên hoặc mỏ ngầm, bơm nước thủy điện, thủy lợi …. Do thiết kế vỏ ngoài nên nó hay chia làm bơm nước thải gangbơm nước thải  inox và bơm thả chìm nửa gang nửa inox.

Ưu điểm của bơm chìm nước thải?

– Đa chức năng, dễ sử dụng: Máy bơm chìm nước thải được sử dụng khá linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau: bơm hố móng, bơm nước ao, hồ, thoát nước, chống úng, cấp nước tưới tiêu… Được thiết kế để vận hành tự động nên dòng bơm này nói chung là dễ sử dụng.

– Bền bỉ, tuổi thọ cao: Do tính chất môi trường làm việc, đa số các dòng máy bơm chìm  được thiết kế và chế tạo vô cùng chắc chắn, được tính toán đến các trường hợp xấu như nguy cơ bị ăn mòn, tắc nghẽn…Tuổi thọ của các dòng bơm này rất cao.

– Tiết kiệm diện tích, dễ dàng lấy nước sâu: Máy bơm thả chìm thường được thiết kế nhỏ, gọn, trọng lượng máy tuy khá lớn nhưng nói chung máy bơm chiếm ít diện tích.

– Một số dòng bơm nước thải có khả năng tự điều chỉnh công suất.

– Thiết bị bảo vệ động cơ, các bộ phận cảm biến linh hoạt.

SHOWFOU – Thương hiệu nước thải đến từ Đài Loan

z2991735521181 033345001b5d38b11bb3f8e88ea39b82

Nói đến việc mua máy bơm nước, khách hàng hay nghĩ ngay đến làm sao để chọn cho mình một chiếc máy bơm giá thành tốt nhất mà lại bền bỉ. Đa phần khách hàng gọi đến cho chúng tôi luôn hỏi về những chiếc máy bơm xuất xứ Châu Âu hay máy bơm nước thuộc G7 nhưng lại bị siêu lòng bởi những chiếc bơm đến từ Đài Loan của chúng tôi. Tại sao ư, vì giá thành của máy rất là rẻ mà tiêu chuẩn của máy bơm nước lại gần tương đương với tiêu chuẩn máy của G7. Vừa bền bỉ với môi trường sử dụng, vừa phù hợp với túi tiền người mua, tội gì mà không mua.

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn sản phẩm máy bơm nước Showfou đến từ Đài Loan. Sản phẩm thế mạnh của thương hiệu này là bơm nước thải Đài Loan(bơm tõm) thả chìm. Ngoài ra Showfou còn mang đến cho người tiêu dùng nhiều loại sản phẩm khác như máy sục khí Đài Loan, máy thổi khí … Là một thương hiệu lâu đời nhưng vẫn còn rất mới mẻ tại thì trương Việt Nam, khách hàng vẫn luôn thắc mắc “nó thật sự tốt không?”. Nhưng các bạn cư yên tâm, đến với chúng tôi các bản sẽ được trải nghiệm những chiếc máy bơm Đài Loan tốt nhất với giá tốt nhất. Ngoài ra sản phẩm còn được bảo hành 12 tháng. Ngon bổ rẻ dại gì mà không thử.

Đôi nét về bơm nước thải Showfou

Là mặt hàng thế mạnh của Showfou, hãng đã chăm chút cho đứa con của mình rất tốt. Ngoài giá cả rất cạnh tranh, bơm nước Đài Loan Showfou khoác lên mình lớp vỏ nửa gang nửa inox bền bỉ với môi trường. Ngoài ra còn lớp cách điện F và bảo vệ IP68 mà chỉ xuất hiện trên những con bơm nhập khẩu Châu Âu. Chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng bơm thả chìm Đài Loan có công suất từ bơm 180wbơm 250wbơm 450wbơm 0.75kwbơm 1.1kwbơm 1.5kwbơm 2.2kwTùy nhu cầu mà tha hồ lựa chọn.

d7c43f53816a4e34177b

 

Tuy nhiên sản phẩm còn tồn tại một số nhược điểm chí mạng: đó là việc nó quá rẻ nên khách hàng hay băn khoăn liệu đây có phải bơm nước thải Showfou là hàng nhái hàng kém chất lượng không. Chúng tôi xin đảm bảo với các bạn, những sản phẩm chúng tôi bán ra: bơm nước thả chìm, máy thổi khí … đều là 100% hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Taiwan. Vậy tại sao nó rẻ, vì chúng tôi nhà nhập khẩu hàng đầu miền Bắc nên việc lấy được bơm nước thải thả chìm Đài Loan giá tốt đến tay người tiêu dùng là điều rất bình thường.

Ngoài ra, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu của Ý mà giá cực tốt. Thương hiệu Beluno đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện tại. Các bạn có thể tham khảo tại đây.: https://maythoikhi.online/danh-muc/bom-chim-nuoc-thai/bom-chim-nuoc-thai-beluno/

Bài viết liên quan: Tìm hiểu về máy thổi khí

Trên đây là một số tính năng và các sản phẩm bơm nước điên chìm chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn. Nếu bạn đang mong muốn tìm hiểu cũng như cần được tư vấn về chọn loại bơm chìm phù hợp với nhu cầu dùng của mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua:

Website: maythoikhi.online

SĐT: 0379708705

Email: vudinhphuongvh95@gmail.com

 Địa chỉ: Số 780 Minh Khai, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.